نمناک سرگرمی

گوناگون

مهریه

مهریه زنان در دوران قاجار


شاید خالی از لطف نباشد که کمی به گذشته بر گردیم و نگاهی به ازدواج های زمان قاجار و میزان مهریه دختران بیندازیم و ببینم آنان چگونه ازدواج می کردند.
تبلت

قدیمی ترین تبلت جهان + عکس


این تبلت ،قدیمی ترین و دقیق ترین منابع محاسباتی علم مثلثات را در خود دارد که احتمالاً توسط معماران باستانی برای ساخت معابد، کاخ ها و کانال ها از آنها استفاده می شد.
گوشت الاغ

خوراندن گوشت الاغ به همسر! + عکس


مردی که به دلیل خساست شدید گرسنگی اعضای خانواده اش را به خرج شدن پولهایش ترجیح می داد با بازداشت قصاب محله ماجرای گوشت الاغ خریدن او هم برملا شد.
معبدی در هند

معبدی با ثروت غیرقابل تصور


براساس برآوردی که از معبد مشهور پادماناباسوامی هند انجام گرفته این معبد بزرگترین گنجینه کشف نشده تاریخ جهان است.