نمناک سبک زندگی

بارداری و نوزاد

کاهش وزن شیردهی

آیا شیردهی باعث کاهش وزن میشود؟


شیردهی در دوران بارداری می تواند کمک به کاهش وزن کند اما این روش به تنهایی کافی نیست، بلکه شما باید از رژیم غذایی مناسبی هم در بارداری استفاده کنید.