نمناک بهداشت و سلامت

پیشگیری و بیماریها

علت خواب زیاد

چرا علی رغم خواب زیاد همچنان خسته ام ؟


خواب آلودگی و خواب بیش از حد در طول روز نمی تواند یک موضوع طبیعی باشد، زیاد خوابیدن دلایل متفاوتی دارد و همینطور عوارض جانبی را برای سلامتی به همراه دارد.
بیماری آرتروز

تمام بخور نخورها برای درمان آرتروز زانو با تغذیه


آرتریت روماتوئید (ورم مفاصل) یا آرتروز یکی از شایع ترین بیماری های خود ایمنی است. این بیماری تا 1.3 درصد از جمعیت جهان را تحت تاثیر قرار می دهد که در این میان، بانوان سهم بیشتری به خود اختصاص می دهند.