برو به :
رنگ لباس

لباس چه رنگی به رنگ پوست من میاد ؟


اگر رنگ لباس تان را مناسب با رنگ پوست تان انتخاب کنید زیبایی شما دو برابر میشود, اگر پوستی سفید, گندمی یا سبزه دارید ما به شما میگوییم چه رنگی بپوشید.
مردان کوتاه قد

اصول لباس پوشیدن مردان کوتاه قد


انتخاب لباس برای مردان کوتاه قد دشوارتر از بقیه است, شما باید اصول لباس پوشیدن تان را بدانید تا با توجه به قدتان خوشتیپ تر به نظر برسید.