نمناک سرگرمی

گوناگون

خانه کثیف

خانه کثیف و پر از زباله زن جوان! + تصاویر


خانه کثیف و غیرقابل تحمل زن 45 ساله 4 سال تمام پر شده بود از زباله هایی که بوی غیرقابل آنها تمام ساختمان را فر گرفته و موجب شکایت همسایه ها شد ، راه رفتن در این خانه غیرممکن بود چرا که کف پراز زباله بود.
جنگ هشت پا

جنگ هشت پا با خوک آبی + فیلم


چند گروه توریستی در حال حرکت روی آبهای نیوزیلند متوجه جنگ هشت پا با خوک آبی شدند که در نهایت اختاپوس وحشی با پرتاب شدن شکست را قبول کرد.
دختر 40 ساله

زن نوجوانی که 40 سال سن دارد! + عکس


دختر 40 ساله یا زنی نوجوان ! کدام یک مناسب خانمی است که به هیچ وجه نمی شود سن واقعی او را از روی چهره اش تشخیص داد. "لوری" رازهای جوانی اش را فاش کرد.