دیگران چه می خوانند..؟
نمناک سرگرمی

گوناگون

خوک

نقاشی های گران قیمت یک خوک !


یک خوک به نام پیگکاسو که از سلاخ خانه نجات پیدا کرده، روزهایش را صرف کشیدن نقاشی هایی می کند که حدود دو هزار دلار می فروشد.