دیگران چه می خوانند..؟
نمناک سرگرمی

گوناگون

خواب دیدن

12 خواب که دیدنش در تعبیرخواب هندی ها عالی است


اهمیت خواب دیدن و تعبیر کردن آن از دوران پیامبران در میان مردم رواج داشته است که افراد مختلف با توجه به علم خود خواب دیده شده را تفسیر می کردند، در این بخش مواردی از تعبیرخواب هندی را خواهید خواند.