برو به :
نمناک سرگرمی

گوناگون

زنده شدن مرده

زنده شدن مرده پس از 7 سال! + عکس


مرد 59 ساله ای که به خیال خانواده اش مرده بود اکنون پس از هفت سال به آغوش خانواده اش برگشت و با بازگشت غیر منتظره اش همه را بهت زده کرد.
آموزش های نظامی

وحشتناک ترین آموزش های نظامی جهان + تصاویر


تمام کشورهای دنیا یک سری آموزش های نظامی برای تربیت نیروهای شکست ناپذیر در نظر می گیرند که در میان آنها برخی از کشورها با خوراندن خون مار و مانورهای آتشین سربازان خود را مقاوم می سازند.