نمناک سبک زندگی

بارداری و نوزاد

بستن شکم بند بعد زایمان

فواید و بهترین زمان بستن شکم بند بعد زایمان


از تغییرات ناخوشایند بدن زنان بعد از زایمان ، شل شدن و باقی ماندن پوست اضافی شکم است که می توان آن را با بستن شکم بند برطرف نمود، بهتر است استفاده از شکم بند را از روزهای نخست زایمان شروع کنید.
پستانک برای نوزاد

فواید و مضرات پستانک برای نوزاد


پستانک دادن به کودک بیش از نیاز ، یک عادت محسوب می شود و مزایا و معایبی برای نوزاد یا کودک دارد ، با مزایا و معایب پستانک برای نوزاد آشنا شوید.