دیگران چه می خوانند..؟
زن نامحرم

حکم نگاه کردن به زن نامحرم از تلویزیون


نگاه به زن نامحرم در فیلم های ایرانی و خارجی که در آنها حجاب رعایت نمی شود و از صدا و سیما پخش می شوند، از نظر مقام معظم رهبری چه حکمی دارد را در این مطلب می خوانید.
مکروه چیست

مکروه دراصطلاح فقه اسلام به چه معناست


مکروه در لغت به معنای ناپسند، ناخوشایند و ناگوار است و در اصطلاح فقه اسلام، عملی است که ترک آن مطلوب است و پاداش دارد ولی انجامش عذاب ندارد. مانند: پوشیدن لباس سیاه در نماز.
وقت نماز ها

وقت نماز های پنجگانه


وقت نماز های یومیه که در پنج نوبت خوانده می شود از واجبات بسیار مهم شریعت اسلامی بوده و بلکه ستون دین است.