نمناک اخبار

گوناگون

توالت هواپیما

بوی توالت هواپیما را متوقف کرد!!


در میان عوامل مختلفی که تا به حال موجب فرود اضطراری ثبت شده اند برای اولین بار عنوان بوی توالت هواپیما هم قرار گرفت ، خلبان و مسافران به دلیل شدت بوی توالت به فرود اضطراری تن دادند.
جن زده

20 دانش آموز یک دبیرستان جن زده شدند! + تصاویر


تعدادی از دانش آموزان نوجوان که در حال بازی با گوشی موبایل بودند یکباره فریاد زدند و حرکات عجیب و غریبی انجام دادند ، این 20 دختر و پسر جن زده هم اکنون در وضعیت بسیار بدی قرار دارند.