نمناک بهداشت و سلامت

پیشگیری و بیماریها

عوارض سیگار روی پوست

عوارض جدی سیگار روی پوست


سیگار کشیدن به مرور زمان باعث ایجاد لک و خال هایی روی پوست می شود اما گاهی عوارض آن می توانند خیلی جدی تر باشند.