نمناک بهداشت و سلامت

پیشگیری و بیماریها

اشک مصنوعی

عوارض مصرف خودسرانه اشک مصنوعی


برخی از افراد که اقدام به استفاده خودسرانه اشک مصنوعی می کنند بهتر است بدانند این عمل عوارض چشم گیری در پی دارد در ادامه صحبت های دکتر مهدی حسین فوق تخصص قرنیه را می خوانید.
آنوریسم مغزی

آشنایی با آنوریسم مغزی و درمان آن


آنوریسم مغزی یک منطقه نازک و ضعیف از جداره رگ است که بادکنکی شکل شده و پر از خون است . این ناحیه می تواند خونریزی کند و یا با ایجاد فشار برروی عروق و اعصاب مجاور باعث اعلائم عصبی شود
گزش حشرات

کارهایی که بعد از گزش حشرات و جانوران باید انجام داد


یکی از آزارهای شایع و دردناک مخصوصا برای کودکان گزش حشرات است. حشرات نیز از نظر انتقال بیماری بسیار اهمیت دارند و گزیدن آنها ممکن است سبب انتقال عامل بیماریهای مختلف گردد، ولی هدف در این قسمت فقط آزاری است که در نتیجه گزش بوجود می آید.
آسیب به زانو

کدام شغل ها به زانو آسیب می زنند؟


اگر آسیب ها به زانو با کشیدگی، دررفتگی یا آسیب دیدگی رباط ها و تاندون ها که از زانو حمایت می کنند همراه شود، جبران آن دشوارتر می شود.