دیگران چه می خوانند..؟
ایرینا شایک

فرزند ایرینا شایک به دنیا آمد


ایرینا شایک و بردلی کوپر در اینستاگرام به اولین فرزند خود خوش آمد گفتند. این زوج مشهور از همان دوران بارداری جنسیت نوزاد را اعلام نکرده بودند و در حال حاضر تصمیم دارند بعد از انتخاب نام قطعی فرزندشان تصویری از او منتشر کنند.