پدر

سوزاندن جسد پدر توسط دو پسرش!


دو برادر به طرز عجیب و هولناکی جسد پدر خود را سوزاندند،پلیس این دو برادر را به اتهام نابود کردن جسد پدرشان بازداشت کرده است.