همایون شجریان و سحر دولتشاهی

ازدواج همایون شجریان با سحر دولتشاهی ؟!


ماجرای ازدواج همایون شجریان با سحر دولتشاهی بعد از انتشار عکس های کنسرت نمایش سی شکل گرفت و تاکنون از سوی این دو هنرمند کشورمان واکنشی نسبت به این ماجرا صورت نگرفته است.