نمناک بهداشت و سلامت

پیشگیری و بیماریها

سرطان ریه

علت سرطان ریه در افراد غیر سیگاری


اگرچه بالای 90 درصد از موارد مربوط به سرطان ریه در بین افراد سیگاری رخ می دهد،ولی بالای 20 درصد از آنهایی که هر ساله به خاطر سرطان ریه می میرند اصلا سیگاری نبوده یا حتی هرگز تنباکو مصرف نکرده اند.