دیگران چه می خوانند..؟
نمناک سرگرمی

گوناگون

گربه

استخدام رسمی گربه در کتابخانه عمومی! + عکس


کتابخانه ای در آمریکا برای مبارزه با حیوانات موذی که گاهی در کتابخانه پیدا می شدند گربه ای را استخدام کرد که از زمان ورود این گربه تعداد کاربران این کتابخانه نیز زیاد شده است.
فنچ ها

اصول نگهداری صحیح از پرنده فنچ


فنچ ها با آواز نازک وچهره ی زیبای خود جزو پرندگان بومی چمنزارهای استرالیا محسوب می شوند که دارای قابلیت زادوولد بسیار آسان و راحتی بوده وبه راحتی تکثیر وتولید مثل می نمایند.
مهریه

مهریه ای عجیب و جالب ! +سند


مهریه های عجیب و غریب گاهی شگفت انگیزتر از آن هستند که بتوانیم آنها را باور کنیم، مهریه ای به تعداد اعضای خانواده اش سفر دور دنیا.