نمناک سرگرمی

گوناگون

ضایع شدن

ضایع شدن عجیب شکارچیان ببر فراری !


گروهی چند نفره از نیروهای ماهر برای شکار ببر بزرگی که وسط مزرعه آسوده نشسته بود عازم شدند اما در نهایت بعد از 45 دقیقه خبر از ضایع شدن خود دادند.
زن 50 ساله جوان

این دختر جوان یک زن 50 ساله است !!! + تصاویر


زن 50 ساله جوان تر از دخترانی بود که در مسابقات انتخاب ملکه جوانی شرکت کرده بودند ؛ او از زمانی گفت که با دختر 20 ساله اشتباه گرفته شد و رازهای جوان ماندن خود را فاش کرد.
مرد 10.000 ساله

مردها 10000 سال پیش چه شکلی بودن؟ + عکس


می توانید تصور کنید که چهره یک انسان غار نشین چه شکلی بوده است ؟ بازسازی صورت مرد 10.000 ساله که اسکلت او قرنی پیش از داخل یک غار کشف شد این سوال را پاسخ می دهد.