کفش های تنگ

روش ساده برای گشاد کردن کفش های تنگ در خانه


اگر کفش هایتان کمی تنگ است و پاهایتان را ناراحت می کند یا کفش زیبایی را دیده اید ولی فقط یک جفت آن هم کوچک تر از پای شما را دارد نگران نباشید آنرا بخرید زیرا میتوانید در خانه آنها را به سادگی گشاد کنید.