نمناک سرگرمی

گوناگون

زن 50 ساله جوان

این دختر جوان یک زن 50 ساله است !!! + تصاویر


زن 50 ساله جوان تر از دخترانی بود که در مسابقات انتخاب ملکه جوانی شرکت کرده بودند ؛ او از زمانی گفت که با دختر 20 ساله اشتباه گرفته شد و رازهای جوان ماندن خود را فاش کرد.
مرد 10.000 ساله

مردها 10000 سال پیش چه شکلی بودن؟ + عکس


می توانید تصور کنید که چهره یک انسان غار نشین چه شکلی بوده است ؟ بازسازی صورت مرد 10.000 ساله که اسکلت او قرنی پیش از داخل یک غار کشف شد این سوال را پاسخ می دهد.