برو به :
شیربها

حکم گرفتن شیربها از نظر فقهی


یکی از رسومی که میان عده ای از مردم رواج داشته و همچنان نیز دارد، درخواست شیربها از داماد است، ممکن است حکم گرفتن آن برای برخی افراد روشن نباشد در این گزارش به چند مورد آن از نظر فقهی اشاره شده است.
مراسم ترحیم

حکم شرعی حضور دختران در مراسم ترحیم


مسلمان شیعه نباید خودسرانه عمل کند و از پیش خود حکمی را کم و زیاد کند.توجه به احکام شیعیان و دانستن پاسخ سوالات شرعی در همه موضوعات از قبیل مراسم ترحیم و عزاداری می تواند آگاهی بیشتری را نصیب مسلمانان کند.
سجده سهو

در کدام موارد سجده سهو را باید به جای آورد؟


یکی از ارکان نماز دانستن شکیات و نحوه برطرف کردن آنها است.یکی از راههای برطرف کردن ایرادهای نماز انجام سجده سهو است که نمازگزار باید بعد از اتمام نماز خود آن را به جای بیاورد.
اعمال رابطه زناشویی

ثواب و گناهها در اعمال رابطه زناشویی


اهمیت برقراری رابطه جنسی سالم در میان توصیه های قرآنی و فرمایشات معصومین کاملا به چشم می خورد . مهمترین اعمال رابطه زناشویی مربوط به اعمالی است که انجام آنها جزو مستحبات ، مکروهات و حرام ها هستند.
قبله در فضا

قبله در فضا به کدام جهت است؟


نماز خواندن در فضا و شرایطی که هیچگونه سکونی ندارد به کدام سمت می باشد و چگونه می توان قبله را در فضا تعیین نمود؟سوالی که فضانوردان مسلمان با آن مواجه هستند.
دعاهای وضو گرفتن

دعاهای وضو گرفتن


در هنگام وضو گرفتن دعاهایی وجود دارد که می توانیم آنها را بخوانیم و هر کدام از اندام ها در هنگام وضو گرفتن دعای خاص خود را دارد که امیرالمومنین (ع ) به ما هدیه داده اند.
کشتن حشرات

حکم شرعی کشتن حشرات و حیوانات دیگر


از نظر دین اسلام کشتن چه حشرات و حیواناتی حایز بوده و گناهی در این باره انسان را در برنمی گیرد و دستورات و سفارش های دین در این باره، چگونه است؟