نمناک اخبار

گوناگون

پختن سگ زنده

پختن سگ زنده در آب جوش + تصاویر


3 مرد برای خودنمایی در شبکه های اجتماعی اقدام به کار وحشیانه پختن سگ زنده کردند ، دیگ که مدام تکان می خورد و مدتی بعد پوست سگ به صورت زنده زنده از بدنش جدا می شود.
بازداشت خبرنگار

محاصره و بازداشت خبرنگار هنگام تهیه گزارش


خبرنگار شبکه ی تلویزیونی در حال تهیه گزارش از مردم در رابطه با انفجار کلیسا بود که توسط پلیس دستبند زده شد .بازداشت خبرنگار در برنامه زنده بازتاب گسترده ای علیه پلیس مصر داشت.