نمناک اخبار

گوناگون

بازداشت خبرنگار

محاصره و بازداشت خبرنگار هنگام تهیه گزارش


خبرنگار شبکه ی تلویزیونی در حال تهیه گزارش از مردم در رابطه با انفجار کلیسا بود که توسط پلیس دستبند زده شد .بازداشت خبرنگار در برنامه زنده بازتاب گسترده ای علیه پلیس مصر داشت.
عکس شبح

شکار عکس شبح واقعی دختربچه ای زیر درخت


زن جوانی که به همراه دوستش برای پیاده روی به اطراف جنگل رفته بود به زیر درخت محل زندگی شبح دختربچه رسیدند. با شنیدن داستان از آنجا گریختند اما عکسهای گرفته شده عکس شبح دختربچه را ثبت کرده بود.
قاچاق انسان

فروش زنان و تازه عروس!


اینجا محل قاچاق انسان است آن هم انسان هایی از جنس زنان فراری و تازه عروس هایی زیبا برای مردان .