نمناک سرگرمی

گوناگون

ناپدید شدن تومور

غیب شدن تومور مغزی دختر 11 ساله + عکس


دختر 11 ساله که به همراه خانواده اش در بیمارستان هفته ها را سپری کرده بود تا تحت درمانی که پزشک در کمال نا امیدی تجویز کرده بود قرار بگیرد صاحب معجزه ای شد که همه را حیرت زده ساخت.