دیگران چه می خوانند..؟
نمناک سرگرمی

گوناگون

قصه برای کودکان

قصه ی زیبای سه ماهی برای کودکان


اکثر کودکان دوست دارند هنگام خواب والدینشان برای آنها قصه بخواند، در این مطلب قصه زیبایی با عنوان سه ماهی را برای شما آورده ایم.
راز تیپ داعشی ها

رمز و رازهای پوشش تروریستهای داعش + تصاویر


تروریست های تکفیری در پوشش و استایل خود مثل تمام رفتارهایشان متفاوت هستند ، راز تیپ داعشی ها چیست ؟ چرا آنها با دمپایی و شلوار کوتاه به جنگ رفته و این پوشش برایشان مهم است؟