برو به :
خنده

فواید شگفت انگیز یوگای خنده


در این مطلب می خواهیم چند ویژگی مثبت و سودمند خنده را با شما در میان بگذاریم تا با خواندن آن ها، انگیزه تان برای هرچه بیش تر خندیدن و پیوستن به باشگاه های خنده، دوچندان شود.
اعتیاد

شما هم اعتیاد دارید و خبر ندارید!


اعتیاد وابستگی یا وسواس برای تکرار انجام یک کار فراتر از یک عادت سطحی است که امروزه در میان جوانان یکی از شایع ترین انواع اعتیاد به اینترنت، اعتیاد به بازی های آنلاین است.
کودک درون

روشهای ارتباط با کودک درون


راه های ارتباط با کودک درون ،تغییر دیدگاه ، تبدیل انرژی های منفی به مثبت و دلپذیر کردن شرایط را در وجودتان نهادینه کنید.
افسردگی درمان

افسردگی را ارزان درمان کنید!


افسردگی را هم می توان درمان کرد ولی چطور باید بدون استفاده از داروهای شیمیایی و مصرف مواد غذایی در این مسیر موفق بود؟
هنگام خواب

هنگام خواب چه بلایی سرتان می آید؟


خوابیده اید در کمال آرامش اما در اصل اتفاقاتی برای شما رخ می دهد ، دلیل آن چیست که به ناگاه هنگام خواب دچار فلج می شوید و یا با سندرم انفجار سر و .. خواب شما برهم می ریزد.