نمناک سرگرمی

گوناگون

گوسفند عجیب

گوسفندی با دهان اضافه روی گوشش! + عکس


گوسفند عجیب الخلقه ای که مدتها به طور عادی در مزرعه مرد ترکیه ای زندگی می کرد به یکباره توجه صاحبش را جلب کرد ، حیوان مزرعه دهانی پر از دندان داخل گوشش داشت.
ساخت قورباغه

آموزش ساخت قورباغه جهنده با کاغذ


در این کاردستی ما می خواهیم طرز درست ساخت قورباغه جهنده ی باکاغذ را آموزش بدهیم که تنها وسیله ی مورد نیاز برای این کاردستی کاغذ است.
خلبان پرواز

خلبان وسط پرواز خوابش برد! + عکس


خلبان پرواز در حالیکه هواپیمای حامل 305 مسافر را به مسیر لندن هدایت می کرد در کمال بی مسئولیتی کنترل را به یکی از خلبان های در حال آموزش سپرد.