نمناک بهداشت و سلامت

پیشگیری و بیماریها

سیاهرگ واریسی

درمان سیاهرگ واریسی با سرکه سیب


سیاهرگ واریسی به خاطر اختلال عملکرد دریچه های موجود در سیاهرگ ها ایجاد میشود, سیاهرگ های واریسی را میتوان با سرکه سیب درمان کرد.
درد زانو

هر درد زانویی، آرتروز نیست


درد زانو شایعترین مشکل سیستم اسکلتی عضلانی است .در جوامع امروزی که از یک طرف آمادگی جسمانی مردم کم شده و از طرف دیگر آسیب های ورزشی بیشتر شده است زانو درد بیشتر از قبل دیده میشود.
مرگ مغزی

نحوه فعالیت مغز بعد از مرگ مغزی


یافته ها نشان می دهد هنگام مرگ مغزی بخشی از مغز هم زمان پس از آن که دستگاه سنجش فعالیت مغز، خط افقی و ثابتی را نشان می دهد هم چنان فعال است.