نمناک سرگرمی

گوناگون

نوزاد نارس

زنده شدن نوزاد نارس هنگام دفن! + عکس


مرگ نوزاد نارس که یک ماه زودتر از موعد به دنیا آمد بود توسط پزشک تایید شد و همه چیز برای مراسم تدفین آماده بود اما نوزاد دختر در آغوش پدرش تکان خورد تا خبر از زنده بودنش بدهد.