آنجلینا جولی

تغییر جنسیت دختر 11 ساله آنجلینا جولی! + عکس


شیلو دختر آنجلینا جولی و بردپیت از کودکی مانند پسرها تربیت شد و اکنون در سن 11 سالگی رفتاری کاملا پسرانه دارد و آنجلینا جولی اعلام کرده است که از عمل تغییر جنسیت دخترش حمایت میکند!