نمناک سرگرمی

گوناگون

دایناسورها

دایناسورها دقیقا چه شکلی بوده اند


مطالعه و تحقیق بر روی دایناسورها، این موجودات شگفت انگیز همیشه در حال ادامه یافتن است.محققان در مطالعات اخیر خود توانستند پایه رنگ پرهای دایناسورها را در فسیل های کشف شده آنها پیدا کنند.