نمناک سرگرمی

گوناگون

غذا دادن به تمساح

غذا دادن جالب پیرمرد به تمساح ها + فیلم


یکی از موجودات ترسناک در حیات وحش تمساح ها به شمار می روند. در این بخش از سرگرمی نمناک ویدیویی از غذا دادن پیرمرد هندی به تمساح های گرسنه را مشاهده می کنید.