نمناک سرگرمی

گوناگون

انسان 30 هزار ساله

راز اسکلت انسان 30 هزار ساله + عکس


پژوهشگران جمجمه اسکلت انسان 30 هزار ساله را برای رفع ابهام های موجود درباره آسیب جمجمه پس از سال های طولانی بار دیگر مورد بررسی قرار دادند.