نمناک سرگرمی

گوناگون

رودخانه رنگ خون

وحشت اهالی از رودخانه ای که رنگ خون گرفت + عکس


تغییر رنگ مزمور آب یک رودخانه در منطقه ای سرد از کره ی زمین موجب نگرانی اهالی شد ، رودخانه رنگ خون و نارنجی شده بود از طرفی نتیجه ی بررسی ها اعلام نشد تا شک و شبهه ها ادامه داشته باشد.
بچه غول

زن روسی بچه غول به دنیا آورد ! + تصاویر


زن باردار برای زایمان و به دنیا آوردن پنجمین فرزندش راهی بیمارستان شد ، زنی که نامش منتشر نشده است هرگز فکر نمی کرد نوزاد دختری که به دنیا خواهد آورد یک بچه غول باشد.