نمناک سرگرمی

گوناگون

بازیگر داعشی

بازداشت آقای بازیگر داعشی در توالت قطار!!


مسئول بلیط قطار بعد از شنیدن کلماتی مثل سلاح و تفنگ از داخل توالت مسئله را فورا به مسئول خود اطلاع داد تا با توقف اضطراری بازیگر داعشی بازداشت شود اما واقعیت ماجرا چه بود؟
حمله جن

حمله جن به 80 دانش آموز دختر! + تصاویر


تعداد زیادی از دانش آموزان مدرسه ی دخترانه به طرز عجیبی یکباره به حالت تشنج روی زمین افتاده و از وضعت عادی خارج شدند ، بعد از آن بحث ها در مورد حمله جن به این منطقه شدت گرفت.
اهرام مصر

کشف حقایقی جدید از اهرام مصر


اهرام مصر یکی از نمادهای تمدن این کشور و از عجایب هفت گانه دنیا است که هنوز اسرار آنها برای دانشمندان باستان شناس معما است.