خودسوزی

آرامش مردی در حال خودسوزی + عکس


مردی در نیویورک در حال خودسوزی کاملا با آرامش و عادی قدم میزد, مردم این شهر از کار او شوکه شده و تصاویری از او منتشر کردند که باورنکردنی است.