دیگران چه می خوانند..؟
نمناک سرگرمی

گوناگون

دونالد ترامپ

دونالد ترامپ 200 سال عمر می کند !!!


دونالد ترامپ در سلامت روانی کامل به سر می برد !! قرص های ضد طاسی بلای روان و عقل ترامپ شد ! اینها و تیترهای مشابه ساعاتی پیش برای انتشار صحبت های پزشک کاخ سفید منتشر شد.