دیگران چه می خوانند..؟
نمناک سرگرمی

گوناگون

راز تیپ داعشی ها

رمز و رازهای پوشش تروریستهای داعش + تصاویر


تروریست های تکفیری در پوشش و استایل خود مثل تمام رفتارهایشان متفاوت هستند ، راز تیپ داعشی ها چیست ؟ چرا آنها با دمپایی و شلوار کوتاه به جنگ رفته و این پوشش برایشان مهم است؟