نمناک بهداشت و سلامت

پیشگیری و بیماریها

بهترین منبع کلسیم برای کودکان

10 منبع مطمئن و قوی کلسیم برای کودکان


کلسیم یکی از مهم ترین ویتامین ها برای رشد استخوان کودکان است، از اینرو با قرار دادن مواد غذایی مناسب در رژیم غذایی کودکتان از ریسک پوکی استخوان در آینده جلوگیری کنید.