خلق و خوی زنان

زنان 10 روز در سال حال و روز خوشی ندارند


یک پژوهش که به تازگی منتشر شده است نشان می دهد که زنان 10 روز در سال را در حال و هوا و شرایط خلقی بدی قرار دارند و در کل حال و روز خوشی ندارند. و یا به عبارت دیگر دل و دماغ انجام هیچ کاری را ندارند.
ورزش

فواید ورزش در فصل امتحانات


ورزش به عنوان کاتالیزور و عامل تسهیل کننده بین روح و جسم بوده و می تواند در نحوه عملکردی دانش آموزان و موفقیت تحصیلی آنان نقش مهمی داشته باشد.
مشکلات روحی

رهایی از مشکلات روحی با کمک خورشید!


مشکلات روحی و روانی که در اکثر افراد به سمت افسردگی سوق می یابد در فصول مختلف دستخوش تغییراتی می شود که با کمک نور خورشید می توان آن را تا حد قابل توجهی رفع کرد.