مازیار میری

کری خوانی مازیار میری برای پرسپولیسی ها


مازیار میری کارگردان سرشناس کشورمان از آن دست طرفداران دو آتیشه استقلال است که حتی در روزهای افت وضعیت تیمش هنوز دیوانه وار استقلال را دوست دارد و به بردن دربی 85 امیدوار است.