نمناک سرگرمی

گوناگون

کرم

خارج کردن یک کرم زنده از بینی


پزشکان پس از عکس برداری از جمجمه مردی که از درد سر و گوش خود شکایت داشت متوجه شدند که کرمی در بینی او جا خوش کرده و باعث ایجاد دردهای مداوم سر او شده است.
رکورد گینس

رکوردهای جالب مردم هند در لیست جهانی گینس 2016


همه می دانیم کتاب گینس هرساله رکوردهای مختلف دنیا را در خود جای می دهد رکوردهایی که علاوه بر عجیب بودنشان بسیاری از آنها باورنکردنی و به دور از تصور همۀ ما است این رکوردها شامل دستاوردها و استعدادهای انسان و در برخی مواقع پدیده های طبیعی می باشند.