نمناک سرگرمی

گوناگون

تصاویر تلخ

تلخ ترین تصاویر دنیا


عکاسان زیادی از سراسر جهان با انتشار تصاویر تلخ و تاثیر گذار مروری بر تاریخ جهان داشته اند. این تصاویر هر کدام با نفوذ گذاری خاص خود یادآور واقعیتی تلخ در یک برهه خاص برای بینندگان است.
باورهای خرافی

جالب ترین باورهای خرافی در گوشه و کنار دنیا


یکی از معضلات همیشگی جوامع، مخلوط شدن حقایق و باورهای خرافی و کج فهمی ها می باشد. چه بسا باورهایی که پشتوانه ی مشخص و صحیحی نداشته، ولی مرور زمان آن را تا مرز یک اعتقاد مقدس پیش برده است.
گربه

استخدام رسمی گربه در کتابخانه عمومی! + عکس


کتابخانه ای در آمریکا برای مبارزه با حیوانات موذی که گاهی در کتابخانه پیدا می شدند گربه ای را استخدام کرد که از زمان ورود این گربه تعداد کاربران این کتابخانه نیز زیاد شده است.
فنچ ها

اصول نگهداری صحیح از پرنده فنچ


فنچ ها با آواز نازک وچهره ی زیبای خود جزو پرندگان بومی چمنزارهای استرالیا محسوب می شوند که دارای قابلیت زادوولد بسیار آسان و راحتی بوده وبه راحتی تکثیر وتولید مثل می نمایند.