نمناک بهداشت و سلامت

پیشگیری و بیماریها

پای بیقرار

پای بیقرارت را سریع آرام کن و بخواب !


درست زمانی که می خواهید به خواب بروید گزگز و خارش شروع می شود ، فشارهای عذاب آور داخل پاهایتان را می گویم که می توانید با یک نسخه عجیب اما موثر پای بیقرار را درمان کنید.
سرگیجه

گوشتان علت سرگیجه شماست !


یکی از علتهای سرگیجه واقعی، بیماریهای گوش داخلی است.اگر بخش تعادلی گوش دچار بیماری شود، سرگیجه و عدم تعادل ایجاد می گردد.