نمناک سرگرمی

گوناگون

رکورد گینس

رکوردهای جالب مردم هند در لیست جهانی گینس 2016


همه می دانیم کتاب گینس هرساله رکوردهای مختلف دنیا را در خود جای می دهد رکوردهایی که علاوه بر عجیب بودنشان بسیاری از آنها باورنکردنی و به دور از تصور همۀ ما است این رکوردها شامل دستاوردها و استعدادهای انسان و در برخی مواقع پدیده های طبیعی می باشند.
تصاویر تلخ

تلخ ترین تصاویر دنیا


عکاسان زیادی از سراسر جهان با انتشار تصاویر تلخ و تاثیر گذار مروری بر تاریخ جهان داشته اند. این تصاویر هر کدام با نفوذ گذاری خاص خود یادآور واقعیتی تلخ در یک برهه خاص برای بینندگان است.
باورهای خرافی

جالب ترین باورهای خرافی در گوشه و کنار دنیا


یکی از معضلات همیشگی جوامع، مخلوط شدن حقایق و باورهای خرافی و کج فهمی ها می باشد. چه بسا باورهایی که پشتوانه ی مشخص و صحیحی نداشته، ولی مرور زمان آن را تا مرز یک اعتقاد مقدس پیش برده است.