نمناک سرگرمی

گوناگون

پاندا

مرگ پیرترین پاندای جهان + عکس


پیرترین پاندای دنیا که در باغ وحشی در هنگ کنگ بود، بر اثر بیماری درگذشت نام این پاندا به عنوان مسن ترین پاندای شناخته شده در گینس ثبت شده است.
 سیاه بودن آسمان در شب

معمای سیاه بودن آسمان شب حل شد


بیشتر کهکشان ها برای چشم انسان و حتی تلسکوپ های مدرن به خاطر عواملی از جمله انتقال سرخ نور، ماهیت دینامیکی جهان و جذب نور توسط گاز و غبار میان کهکشانی قابل مشاهده نیستند و باعث شده آسمان شب تا حد زیادی تیره بماند.
گوسفند 6 پا

تولد گوسفند عجیب با 6 پاچه + تصاویر


گوسفند 6 پایی که تصویرش به وضوح گویای عجیب و غریب بودنش است تمامی اعضای بدنش به صورت طبیعی رشد کرده به جز یکی از پاهایش که 3 پاچه به هم چسبیده دارد.