مرگ مرموز

مرگ مرموز زن 50 ساله پس از ناپدید شدن


مرگ مرموز زن میانسال سوالات بسیاری را ایجاد کرده بود ، او که برای رفتن به منزل خواهرش از خانه خارج شده بود 7 روز بعد جنازه اش در حالی که داخل رود اترک شناور بود کشف شد.
نجات دختر دانشجو

واقعیت نجات دختر دانشجو از سیل خرم آباد


در حادثه سیلاب خرم آباد دو دختر دانشجو دچار حادثه شدند و فیلمی در همین رابطه منتشر شد . مردی که عامل نجات دختر دانشجو از زیر پل آهنی بود همه چیز را از واقعیت ماجرای آن روز گفت.