کشف نقاشی

کشف نقاشی 10.000 ساله از موجودات فضایی + عکس

باستان شناسان برای رمزگشایی از طرح های حک شده روی صخره ای کشف شده در هند از محققان ناسا درخواست کمک کردند ، کشف نقاشی 10.000 ساله می تواند رمزگشای برخی از سوالات باشد.
کلینیک ایران نوین - Bمحیط آرا