سزارین

سه حقیقت در مورد مادرانی که سزارین کرده اند

یکی از روشهای زایمان انجام سزارین می باشد که امروزه در بین زنان جوان رواج پیدا کرده است. اما انجام سزارین و مراقبت های بعد از آن چیزیست که شاید مادران کمتر از آن باخبر باشند.
تورهای نوروزی 97طلای ثامن