جراحی تعویض مفصل زانو
مهمترین دانستنی ها درباره عمل جراحی تعویض مفصل زانو

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی و ابداع انواع روش های جراحی در پزشکی ، و با شیوه های نوین و دستگاه های پیشرفته و استفاده از ابزار و پروتزهای مخصوص ناتوانی افراد و بیماران نسبت به گذشته کاهش یافته است.