کمبود خواب رابطه زناشویی

کمبود خواب چه بلایی سر رابطه زناشویی می آورد؟

کمبود خواب رابطه زناشویی را دچار تنش می سازد و بسیاری از روابط عاطفی زن و شوهر ها را مختل می کند ، زنان بایستی در این مورد بیشتر نگران باشند چرا که تاثیر بی خوابی روی آنها جدی تر است.
کلینیک لیزر شفافروشگاه 5040