قند خون بارداری

قند نرمال بارداری
دیابت بارداری بعد از دو آزمایش گلوکز تشخیص داده می شود که در هفته 24 تا 28 انجام می شود سعی کنید قند خون خود را تا حد ممکن نزدیک به حد نرمال نگه دارید.
قند خون بارداری

بخش مهم و حیاتی قند خون و دیابت بارداری

زمان مطالعه : 9 دقیقه
یکی از عوارضی که در دوران بارداری به سراغ زنان می آید دیابت است با بالا رفتن قند خون در بارداری مادر دچار تشنگی شدید، خستگی و تاری دید می شود.
خانم-دیابتی

بارداری برای خانم های دیابتی

زمان مطالعه : 2 دقیقه
خانم های دیابتی هم می توانند حامله شوند لذا برای حفظ سلامت مادر و بچه تمامی خانمهای دیابتی حامله باید تحت مراقبت های جدی و شدید قرار بگیرند.