دیگران چه می خوانند..؟
نمناک تاریخ ایران
این مطلب مفید بود ؟ 3 2
35
امامزاده نور

معماری امامزاده نور گرگان + تصاویر


امامزاده اسحاق بن موسی بن جعفر یکی از مفاخر معنوی و روحانی شهر گرگان در محله سرچشمه در بخش مرکزی گرگان واقع شده است و بنای آن قدمتی 600 ساله دارد.