برو به :
نمناک فرهنگ آپارتمان نشینی
این مطلب مفید بود ؟ 3 0
53
آپارتمان نشینی

قوانین آپارتمان نشینی


این یک واقعیت است که در کشور ما فرهنگ آپارتمان نشینی هنوز هم به معنی واقعی و به صورت صحیح آن رواج نیافته و به قول عامیانه جا نیفتاده و هنوز ....