برو به :
نمناک استرس
به دیگران پیشنهاد کنید .
این مطلب مفید بود ؟ 1 0
51
استرس

بیماری های ناشی از استرس


از بیماری های روانی تا صدمات قلبی و سرطان پستان همه اینها بیماری هایست که استرس و اضطراب با بدن ما می کند.