استقبال از رئیس جمهور
مردانی با لباس های عجیب و آوازهایی همراه با نمایش مخصوص به استقبال از رئیس جمهور آمده بودند ، رئیس جمهور آلمان در نیوزیلند مورد استقبال خاصی قرار گرفت.

استقبال خاص از رئیس جمهور آلمان در نیوزیلند

مقامات کشور نیوزیلند برای استقبال از رئیس جمهور آلمان مراسمی سنتی برگزار کردند ، مراسمی که بیشتر شبیه جشن آدم خوارها بود."فرنک والتر"هنگام ورود به کشور نیوزیلند با جنگجویان قوم مائوری روبرو شدند ، قومی که مراسمی سنتی مثال آدمخوارها برگزار می کنند. قوم مائوری ها، قومی از تبار پلی نزی هستند که در سده دهم میلادی از جزایر گرمسیر و استوایی اقیانوس آرام به جزایر معتدل نیوزیلند کوچیدند و تمدن مائوری را بنا نهادند. جمعیت این قوم در سال 2007 حدود 600 هزار تن برآورده شده است.در این بخش از سرگرمی تصاویر این مراسم استقبال را مشاهده می کنید.

تصاویر استقبال از رئیس جمهور آلمان با لباس آدم خوارها

 استقبال از رئیس جمهور

استقبال از رئیس جمهور

 استقبال از رئیس جمهور

استقبال از رئیس جمهور آلمان با لباس قوم مائوری

استقبال از رئیس جمهور

اجرای نمایش دانش آموزان در مراسم استقبال از رئیس جمهور آلمان

استقبال از آقای رئیس جمهور با تیپ آدمخوارها ! + تصاویر

4.37
این مطلب مفید بود ؟61
منبع : نمناک /ن
وبگردی